Ślubowanie kolegi Kacpra Kobyłeckiego

W dniu 9 listopada 2019 roku na polowaniu Hubertowskim, o charakterze szczególnie uroczystym z zachowaniem historycznych wzorców i ceremoniałów, odbyło się zgodnie z wieloletnią tradycją myśliwską, uroczyste ślubowanie kolegi Kacpra Kobyłeckiego. Młody adept po odbytym stażu i zdanym egzaminie wstąpił do grona myśliwych.

Podczas odprawy, prowadzący polowanie kol. Mirosław Klejna zwrócił się do prezesa koła kol. Rafała Wełnińskiego o przeprowadzenie ślubowania. Młody myśliwy po wypowiedzeniu roty ślubowania i odsłuchaniu sygnału Darz Bór, wstąpił do szeregu, gdzie został gorąco przyjęty przez kolegów myśliwych zebranych na odprawie. Z wielkim wzruszeniem odbrał gratulacje oraz życzenia od kolegów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.